Průběh spolupráce

První seznamovací schůzka 

První schůzka v ideálním případě probíhá ve Vašem přirozeném prostředí, tedy tam, kde s pejskem žijete, nebo kde řešíte to, proč se na nás obracíte. My se seznámíme s Vámi, s Vaším psem, s prostorem, ve kterém se pohybujete. Na schůzce si vyslechneme, co Vás trápí, zároveň se podíváme na to, co o Vašem příběhu řekne Váš pes. Stanovíme si cíle naší spolupráce. Seznámíme Vás blíže s naším přístupem, s tím, co bychom pro Vás mohli udělat, společně dojednáme podmínky spolupráce. Schůzka je nezávaznáje zdarma, trvá 1 – 2 hodiny. Snažíme se především zjistit, zda bychom mohli spolu pracovat, zda Vám dokážeme pomoci a zda Vám náš přístup vyhovuje.

Individuální schůzky

Pokud se na spolupráci dohodneme, vždy začínáme individuálními schůzkami. Na frekvenci se domluvíme společně, ideální je alespoň 1x týdně. Schůzky trvají 1 – 1,5 hodiny. Na základě práce s Vámi a Vaším psem Vám dáme doporučení, jak postupovat a také domácí úkoly, které mezi schůzkami plníte. 

Skupinová práce

Dle typu zakázky, Vašeho tempa a potřeb psa obyčejně navazuje skupinová práce. Ta probíhá 1x týdně v pevně stanovený čas, trvá cca 1,5 hodiny. Skupinová práce v současné době probíhá v Brně a v Měníně.

Průběžně společně vyhodnocujeme pokroky, upravujeme nastavené cíle. Individuální a skupinová práce se  v průběhu spolupráce může střídat. Spolupráce končí splněním Vašich cílů či vzájemnou dohodou mezi námi. V každém případě máte právo kdykoliv spolupráci ukončit, při náhlém přerušení kontaktu budeme rádi za zpětnou vazbu.

Hlídání

Našim klientům nabízíme také hlídání psů. Psi jsou zařazeni do smečky našich vlastních psů, od kterých se učí pravidla soužití u nás a také chování mezi cizími psi. Po celou dobu jsou s námi v domě, přistupujeme k nim tak, jak to učíme své klienty. Velikou výhodou je, že díky intenzivnímu kontaktu psy lépe poznáme a můžeme pak přesněji zacílit naši další spolupráci a doporučení.

Ceny našich služeb najdete zde.