Skupinový výcvik je určen klientům po absolvování individuální práce. Doporučujeme jej lidem, podle toho, co od spolupráce očekávají (nejčastěji to je zvládání reakcí na cizí psy, příliš velká nesoustředěnost, hyperaktivita, bázlivost apod.), či těm, které cvičení s jejich psem jednoduše baví a chtějí jít dál (například fungovat se psem bez vodítka, používat jen posunkovou povelovou techniku apod.). 

Skupinová práce má 3 úrovně, které na sebe navazují, avšak mohou se i vzájemně prolínat a doplňovat. Klienti, kteří se účastní skupinových aktivit, si velmi často vyžádají individuální, telefonické či online konzultace. Nejčastěji ve chvílích, kdy se jim zdá, že se jim něco nedaří nebo se chtějí rychle posunout dál. 

  1. Základní povelová skupina – v této skupině vypilujete základní povely a rozšíříte si jejich repertoár za přítomnosti dalších psů a jejich pánečků. Ve skupinové práci cíleně upevňujeme vazbu člověka a psa, pes se musí soustředit se na svého pána, psi i lidé se navzájem od sebe učí, využíváme týmovou dynamiku a nápodobu. Skupina je ohraničena 10 lekcemi. 
  2. Poslušnost v terénu – tato skupina navazuje na základní povelovou skupinu a cílem je prakticky využívat povelovku v různorodém prostředí – v terénu, na obydlené části či ve městě. Budete se učit dávat psovi více volnosti a důvěry, posilovat vzájemnou vazbu a učit se jej ovládat jak v přírodě, tak ve městě. Pracujeme na poslušnosti a také zařazujeme aktivity se psem, které můžete na svých procházkách dělat a tím posilovat vzájemný vztah, poslušnost a důvěru.  Skupina je ohraničena 10 lekcemi. 
  3. Zátěžová skupina – navazuje na předchozí skupiny a naučíte vás ovládat psa v náročných situacích. Budete se společně učit, jak spolu fungovat, jak spolupracovat, spoléhat se jeden na druhého. Ve skupině se také řeší nácviky zvládání problematických situací, které trápí majitele – může se jednat o nepřiměřené reakce na jiné psy (obraná, útočná agrese, útěky), reakce na hlasité a nečekané zvuky, nepohodlí (např. blízkost jiného psa, „vyrušování“ jiného psa) apod. Posiluje se soustředění a fixace na majitele. Cílem této skupiny je udělat z vás opravdu dobrý tým a vzájemně se na sebe spolehnout i v situacích, které pro vás mohou být z jakéhokoliv důvodu obtížné. Skupina není ohraničena počtem lekcí. 
  • Termíny skupinových aktivit jsou pevně dané, vypisované několikrát do roka.
  • Cvičíme v Měníně, v případě více zájemců i v Brně.
  • Cvičí se venku, proto myslete na vhodné oblečení a obuv, zejména v zimě.
  • Cena: viz náš ceník