V některých situacích je telefonická či online konzultace výborným doplněním individuální či skupinové práce. S oblibou je také využívají klienti z delší dojezdovou vzdáleností. 

  • Termíny domlouváme dle vašich i našich časových možností, vždy na konkrétní den a čas
  • Cena: 400 Kč/hod.